مقاله 

 خوانش‌ها وجهت‌گیری‌های متفاوت دولت و مردم در مسائل زیست محیطی مطالعه موردی: رویکرد کشاورزان ورامین به سیاست‌گذاری دولت در مورد پساب

نویسندگان:مهشید طالبی صومعه‌سرایی دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی،

علی عنایتی شبکلائی دانشجوی دکترای علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات،

رحمت حاجی مینه، استادیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شرق  و

نیلوفر فلاح رستگار، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب و فاضلاب دانشگاه تهران

 

منتشر شده در فصلنامه علمی- پژوهشی جغرافیا و توسعه،دوره 14، شماره 44،پاییز 1395، صفحات 123- 140 را در لینک زیر بخوانید:

http://gdij.usb.ac.ir/article_2727_1b50b0b51a33503110ef8f1248e7f402.pdf

منبع : نگاه نو،دنیای نو |مقاله علمی پژوهشی خوانش‌ها وجهت‌گیری‌های متفاوت دولت و مردم در مسائل زیست محیطی
برچسب ها : دانشگاه ,دولت ,سیاسی دانشگاه ,دانشگاه آزاد ,علمی پژوهشی ,دانشجوی دکترای ,زیست محیطی